RSS Feed

Bơ – Phomat

1. BƠ NHẠT (UNSALT BUTTER)

Nhãn hiệu: Anchor – Công ty: Fonterra (New Zealand) —> Mời mọi người tham khảo link sau:

Giá: 39.000VNĐ/ miếng 200gr & 193.000VNĐ/ tảng 1kg

Photobucket

2. PHOMAT MOZZARELA

Nhãn hiệu: Anchor – Công ty: Fonterra (New Zealand) —> Mời các mẹ tham khảo link sau:

Giá: 44.000VNĐ/ miếng 200gr & ….VNĐ/ tảng 1kg

Photobucket

Lưu ý: Do khi cắt TieuLinh Shop ko thể cắt đều chằn chặn thành từng miếng nhỏ đc nên mọi người mua miếng loại 200gr lưu ý là miếng đó có thể ít hoặc nhiều hơn 200gr. TieuLinh Shop sẽ ghi rõ bên ngoài túi bảo quản để mọi người biết và tính giá theo đó nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: